Overhaling af EQ-5 monteringen

Januar 2015

Jeg har netop opgraderet min Skywatcher EQ-5 med Synscan Pro GOTO upgrade kit.

Da jeg aligevel skulle skille en del ad, vaskede jeg det klistrede sorte sirups agtige fedt på snekkehjulet på decl aksen og på snekke drevet. Da begge var fuldstændig rene, blev det smurt med en tynd fedt. Så jeg forventede jo at det ville køre rigtig godt da det blev samlet igen, men nej, decl aksen kører stadig rigtig trægt

F.eks da jeg stod med snekke drevet i hånden, kørte den meget sejt og det skal den jo ikke.

Ra aksen, uden snekke drev, kører også med megen modstand, og meget ujævnt! Nogle steder sidder den næsten helt fast!

Så der er ikke andet for end at skille det hele ad, skylle det gamle klistrede fedt af med petrolium og smørre med nyt fedt. (super lube link)

Deklinations hovedet

Snekkehjulet overfor er renset på billedet, inden da var det helt sort af det gamle fedt.

Jeg gik i stå her, kunne ikke skrue ringen af, det skal et stykke special værktøj til og det har jeg ikke. En slags tang der passer i de to huller i ringen.

Efter at have kikket forgæves i alle værktøjsbutikker i Svendborg, gik jeg i tænkeboks og fremstillede selv dette stykke værktøj:

Ringen sad ikke særligt stramt, så den lod sig nemt løsne. Der lå to shims under for at mindske friktionen. Ringen skal ikke sidde stramt, men blot sidde “tæt” så der ikke er slør på langs af aksen. Når det efter rensning samles igen, skal der et tyndt lag fedt på begge sider af disse to shims.

Snekke drevet efter det er pillet af og renset i petrolium. Det skal renses yderligere, men først skal det skilles helt ad.

Der gik et stykke tid inden jeg fandt ud af hvordan snekken skulle skilles ad; den flade møtrik skal skrues af, og så skal gevind stykket skrues af. Et stykke gummi (en defekt urrem) over gevindet, så kunne gevind stykket løsnes med en tang.

Når det skal samles igen, så skal gevindstykket ikke strammes, men blot spændes så tilpas meget at der ikke er slør på langs og aksen kan drejes med lethed med to fingre.

Bemærk hvordan det hele er smurt ind i det klistrede sorte stads, og det selv om jeg allerede havde vasket så meget som muligt af med petrolium først.

Mellem snekken og lejerne sidder der fire tynde shims, to i hver ende.

Og mellem lejer og snekke huset to o-ringe, en i hver ende.

Og sådan ser det ud efter grundig vask i petrolium.

Deklinationshovedet kan skilles ad nu hvor den drilske ring overfor er pillet af.

Der er til min store overraskelse ingen kuglelejer nogensteds!!! Til gengæld er der en shim mellem den besværlige ring overfor samt to shims, en i hver ende af snekkekransen.

En halv flaske petrolium senere.

Det hele foregår i køkkenet på køkkenbordet. Maja er lagt i seng og Jeanette er til julefrokost, hun tror nok at jeg ligger oppe på sofaen og ser fjernsyn.

Ra aksen kører fint, så den bliver ikke skilt ad og renset i denne omgang.

Det hel samlet igen, og monteringen kører nu perfekt:

Noter til næste gang:

  1. Skil det hele ad og rens i petrolium.
  2. Smør alle friktions flader med et tyndt lag Super Lube og saml igen.
  3. Gør meget umage med at skrue gevind stykket i snekke huset tilpas ind, så meget at aksen ikke kan skubbes frem og tilbage, og så lidt at den ikke strammer. Spænd dernæst gevind stykket fast med møtrikken.
  4. Gør meget umage med at skrue ringen i bunden så meget i at decl aksen ikke kan flyttes op og ned i huset og så tilpas lidt at den ikke strammer. Lås ringen fast med de små skruer.
  5. Brug meget tid på at spænde snekkedrevet på og juster til den går meget let, jeg justerede den så meget ud at der kom mærkbar backlash, og så spændte jeg den ca 1/2 omgang ind igen.

 

Jeg har lige prøvet at måle deklinations backlash på følgende måde:

A1)

  1. Montering og teleskop sat op så det peger på et terrestisk objekt et par km væk.
  2. Synscan håndkontrollen tændes.
  3. Svar nej til “Star align”, dette bevirker at ra og decl motorene ikke kører.
  4. Tryk “Utility” -> “Show Position” og bladr ned til “Ax1/Ax2” koordinaterne.
  5. Sæt slew rate til 1.
  6. Sæt trådkors okkular i teleskopet.

Nu viser Ax1 og Ax2 decl henholdsvis ra koordinaterne som stepper motorene er kørt til.

Jeg følger herefter nedenstående procedure for at måle backlash:

  1. Kør mod syd til objektet er nord for okular krydset.
  2. Kør mod nord og stop straks objektet er i okular krydset.
  3. Noter Ax1 visning, v1.
  4. Kør igen lidt mod nord, til objektet er godt syd for okular krydset.
  5. Kør nu mod syd og stop straks objektet er i okular krydset.
  6. Noter Ax1 visning, v2.

Nu vil forskellen på v1 og v2 svare til deklinations backlash.
Når man starter på B5) ses det tydeligt at Ax1 visningen tæller mod syd selv om billedet ikke flytter sig indtil backlash er clearet.

Jeg har gjort dette gentagne gange og fundet en gennemsnits backlash på 17’14” på min deklinations akse!!!!!!
Det svarer til at snekke aksen har ca 1/8 til 1/4 omgang backlash!!!!

Jeg har virkelig prøvet efter alle kunstens regeler at justere denne backlash væk, men kan simpelt hen ikke fjerne det.
Selv hvis den lille justerings skrue i midten er helt fjernet, og snekken går helt ind imod snekke krandsen er backlash på uændret og lige så stor som fundet overfor.

Er det mon fordi snekken og/eller tænderne i snekkekrandsen er slidt?

Note: ra backlash er meget meget mindre og er efter samme princip som overfor fundet til ca 4′

Jeg kikkede lige på snekkedrevet et par dage senere, og ganske rigtigt, der var opstået slør i aksial retning!!! Gevindstykket kunne med fingrene spændes ca 1/4 omgang, og et meget hurtigt forsøg viste at decl backlash nu er under 5′, måske helt nede i nærheden af 1′ til 2′, hvilket jeg vil mene er acceptabelt.

Jeg skal lige bruge lidt mere tid på det i aften og/eller weekenden. Vender tilbage med en opdatering.

Det nævnte gevind stykke er det til højre på billedet her hvorpå den lille låse møtrik sidder:

Så fik jeg lavet endnu en serie målinger som beskrevet tidligere.

Den gennemsnitlige backlash på decl er nu nede på 2’27” (stddev 0’03”), om det er akseptabelt vil vise sig næste gang det er klart vejr, men det er da en betragtelig reduktion fra de 17′ jeg observerede før!

Samtidig målte jeg på ra en gennemsnitlig backlash på 6’10” (stddev 0’09”), det er måske i overkanten, men jeg lader det være til jeg alligevel skal skille ra hovedet ad for at sætte en klods i til altitude justering (for at undgå flere bøjede skruer).

Edit: i målingerne overfor slewede jeg 45° til 90° med forskellige slewrates, helt op til s.r. 9 (vist nok 600 gange siderisk hastighed) til begge sider. Det blev foretaget 5 målinger og dermed 4 backlash målinger på hver akse.