NGC3953

17/4-2015/

Spiralgalaksen NGC3953.
14 billeder med ialt ca 2 timers eksponering.