Kikkertskur

Som så mange andre amatør astronomer drømmer jeg tit om at have et rigtigt observatorium. Fordelen ved dette er så at man kan have alt udstyret opstillet permanent, og så kan komme igang med at observere på få minutter i stedet for at bruge en time på at slæbe alt grejet, ca 50 kg der skal slæbes ud af 8-10 omgange, møjsommeligt sættes op og alignes. Alt for ofte har jeg prøvet at bruge en times tid på at gøre klar, og når jeg så endelig skulle igang med at observere, kom skyerne væltende ind, og jeg kan så bruge en halv times tid på at pakke det hele sammen igen.

Til mit ydmyge behov syntes jeg at observatorium lyder lidt for prangende, jeg kan meget bedre lidt Maja’s beskrivelse: kikkertskuret!

Det tog mange overvejelser at finde ud af hvor det var bedst at placere kikkertskuret og en masse overtalelse af Jeanette til at bruge en stor del af haven til dette formål.

Det endte med at blive oppe i havens NØ-lige hjørne og første ide var at flytte højbedene mod vest så skuret kunne stå længst mod øst.

I starten af marts 2016 gik jeg så igang med at flytte højbede, Maja hjalp til og flyttede regnorm og ander kryb.

Her er et panorama billede taget i ca 180cm højde der hvor jeg først påtænkte at teleskopet skulle stå, der er meget fint udsyn fra øst over syd til sydvest, hvor der er bedst at observere. Mod NØ er der meget lysforurening fra Svendborg og det er ikke godt at observere lavt i denne retning.

Skuret skal være et såkaldt skydetags observatorium hvor taget skydes til side. I dette tilfælde bag ud i haven ind mod Svendborg.

20/7-2016

Jeg har haft en tømmer på besøg og planlagt hvordan skuret skal bygges så jeg kan bestille materialerne. Men først skal fundamentet gøres klart.

Det er endt med at højbedene helt skal fjernes så jeg kan bygge i den brede del af haven, ellers bliver skuret alt for lille.

Goe gamle Phytagaros sørger for at siderne bliver vinkelrette på hinanden, her har jeg stukket to pinde i jorden der bestemmer retningen af den ene væg, så udmåles en 120-160-200 trekant (3-4-5).

Jeanette arbejder denne uge, men Maja og jeg holder orlov sammen, så Maja hjælper selvfølgelig til indimellem.

Hun skulle lige måle hvor dybt hullet var blevet.

Og her borer hun lige et ekstra hul.

Adskillige timer og liter sved senere er alle seks punktfundamenter gravet ned i nogenlunde samme niveau. Jeg får et læs stabilgrus om et par dage, så kan de sættes helt præcist. Terrænet falder mellem 15-20 cm, så der bliver meget luft under gulvet mod syd.

De røde snore angiver ydervægene på 300 x 244 cm.

Så blev der gravet et ca 60×60 cm hul, 100 cm dyb til en beton klods der skal holde søjlen til kikkerten. Jeg sætter et 2 meter langt Ø200mm kloakrør i som også bliver fyldt med beton.

22/7-2016

I dag fik jeg møjsomlige sat alle punkt fundamenter i niveau og på linie med hindanden.

Det var hårdt arbejde på denne meget varme dag, og da jeg gik forbi Maja’s soppebasin “faldt” jeg lige i, det var lige hvad der skulle til.

23/7-2016

Så er grunden og søjlen færdig. Det var hårdt igen i 25º-30º at knokle med at grave, blande beton i en balje og støbe. Men til sidst blev det hele klart, nu skal der arbejdes i træ.

28/7-2016

Så blev rammen færdig. Lavet i 45×95 mm trykimpregnerede reglar. Understøttet med tre justerbare punktfundamenter i siderne samt beton fliser + murpap i de andre punkter.
Ingen af punkterne rører ved søjle fundamentet.

De er sat i per 40 cm og det virker meget fast og solidt når jeg går rundt på reglarne.
Der skal finer plader i som gulv, et af dem med et rundt hul så der er 15-20 mm hul omkring søjlen.

30/7-2016

Så har jeg været hos smeden (Børge) og fået lavet EQ-5 pladen.

Den sættes i tre 16mm gevindstænger på 50 cm.

Den er lavet af en gammel remskive af støbejern, derfor hullet i midten.
Den blev proppet med et stykke aluminium hvor der er lavet 10mm gevind foroven til bolten der låser EQ hovedet, og med 12 mm hul i det nederste stykke så bolten kører fri.
Tappen til az justering er en alu klods der er skruet i nedenfra.

Hullerne i flangen er lavet et par mm for store så der er lidt at justere med når den er støbt fast.
Når flangen med pindebolte så skal støbes i, er der drejet en krave på boltene så de er centrerede mend cementen størkner, de vendes så om når det hele skal finjusteres.

31/7-2016

Kraven på flangen var desværre for smal. Det opdagede jeg da jeg kom hjem og prøvede den. En tur mere til Guldbjerg og Børge havde lavet en ring. Mens Børge arbejdede på drejebænken filede jeg azimuth tappen til så til sidst passede den perfkt.

6/8-2016

Så blev nord målt ud, iflg alle mine kilder kulminerer Solen 13:23 i dag og står dermed i syd.

Jeg stablede flangen til EQ-monteringen løsligt op på søjlen, og sørgede for at holde tap skyggen med et mærke der er på linie med centrum og tappens midten, over et.

Dernæst kunne jeg flugte samme linier ned på røret og afsætte et mærke på søjlen.

7/8-2016

Flangen er støbt færdig i dag, billede følger senere. (Den kan lige anes på billedet herunder.

Der blev lagt 100 mm isolering under gulvet samt en dampspærre

Gulvet er 29 mm krydsfiner med not og fer. Den ene sidevæg blev også rejst.

Med den danske sommer skal byggepladsen forberedes til de næste par ustadige dage, gulvet og det ubehandlede træ bagved dækkes over.

13/8-2016

Så er væggene rejst og tagets skelet incl skinner og hjul på plads. Der skal lige nogl 19mm krydsfiners plader, under + overpap og alu kanter på, så er jeg ved at være der. Og nå ja, døren er i restordre , måske skulle jeg købe en et andet sted.

Vejret trodsede DMI og YR’s spådomme og der har været mange byger i dag, så jeg er efterhånden god til at hive presenningen af og på igen. Men det er forhåbentligt slut fra i morgen.

14/8-2016

Så kom der 19mm krydsfiners plader på taget, alu drypkanter, underpap og overpap.
Nu mangler bare døren samt nogle ganske få kosmetiske finesser.
Og nå ja, døren er stadig i restordre, og jeg sætter ikke teleskopet derop før end døren er i.
Den kommer i næste uge, så jeg er meget spændt på first light fra kikkert skuret.

15/8-2016

Så er der lavet en midlertidig sikring af taget, det må være godt nok til en mellem stærk kuling, en last-strop-elastik-dims i hvert hjørne. Måske sætter jeg nogle kraftigere kroge på i midten til nogle surrings bånd i tilfælde af orkan.

Taget kører lidt tungere efter der kom under og overpap på, men det går stadig let, selvom det lyder som et helt godstog.

11/2-2016

Jeg har lavet et lille bord til pc og monitor. Der skal yderligere laves en afskærmning så det ikke lyser for meget op.

Samme aften, 1/11, tog jeg disse billeder med 8mm linse: